Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám na osmileté studijní obory (gymnázia a konzervatoře).

 

Děkujeme rodičům i žákům za účast na zkouškách nanečisto.

Druhého termínu (23. března 2024) se zúčastnilo celkem 69 žáků.

Výsledky žáků i správné odpovědi jsou uvedeny na https://www.betta.cz/default_soubory/zkousky.htm

 

 

Všem žákům přejeme mnoho úspěchů u ostrých přijímacích zkoušek.

Za organizační tým RNDr. Bartoloměj Süč

MATEMATIKA  —  ČESKÝ JAZYK

pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ

Školní rok 2023/2024

Gymnázium

Joachima Barranda

 

Talichova 824

266 01  Beroun

(Autobus,  zastávka U Černého koně)

Organizační pokyny - Beroun

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK

 

Brdičkova 1878/2

155 00  Praha 5

(Metro - B,  stanice Lužiny)

Organizační pokyny - Praha

Aktualizováno25. 03. 2024

Betta BDM    "Vzdělání - cesta k prosperitě