Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Přijímací zkoušky jsou ve školním roce 2021/22  minulostí !

 Přejeme všem žákům, kteří se dostali na své vysněné střední školy,

mnoho studijních úspěchů!

 

     Zahajujeme příjem nových přihlášek do přípravných kurzů, které se budou konat v novém školním roce  2022/2023 opět na 
Fakultní základní škole při Pedagogické fakultě UK, Brdičkova ul. v Praze 5  a na Gymnáziu Joachima Barranda v Berouně.

Přípravné kurzy budou probíhat prezenční formou, nicméně jsme připraveni v případě potřeby pokračovat v on-line výuce,
pokud by si to mimořádné okolnosti vynutily. 

 

Těšíme se na další spolupráci  s novými zájemci o naše přípravné kurzy.                              RNDr. Bartoloměj Süč, ředitel společnosti

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

MATEMATIKA  —  ČESKÝ JAZYK

pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ

Školní rok 2022/2023

Gymnázium

Joachima Barranda

 

Talichova 824

266 01  Beroun

(Autobus,  zastávka U Černého koně)

Organizační pokyny - Beroun

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK

 

Brdičkova 1878/2

155 00  Praha 5

(Metro - B,  stanice Lužiny)

Organizační pokyny - Praha

Aktualizováno:  21. 06. 2022

Betta BDM    "Vzdělání - cesta k prosperitě